Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Nie poprowadzi już biznesu w RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie poprowadzi już biznesu w RP

Justyna Drożdż
21.01.2022

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z kieleckich firm gastronomicznych. Brak znajomości przepisów przez cudzoziemca i brak wymaganego przepisami prawa dokumentu spowodowały, że 28-letni obywatel Gruzji będzie musiał opuścić terytorium RP.

Kontrolą objęto 3 cudzoziemców, tj. 2 obywateli Gruzji oraz obywatela Azerbejdżanu. W jej wyniku stwierdzono, że prezes zarządu spółki, wykonywał swoją funkcję bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. W związku z tym, że naruszył zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemca ukarano mandatem karnym kredytowanym. Dodatkowo, Komendant Placówki SG w Kielcach w stosunku do obywatela Gruzji wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen na okres jednego roku.  

  • Nie poprowadzi już biznesu w RP
    Nie poprowadzi już biznesu w RP

do góry