Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
„10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy”

Justyna Drożdż
14.06.2022

W dniach od 8 do 10 czerwca br. w miejscowości Poronin (powiat tatrzański) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy”. Podczas sympozjum poruszano kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Konferencja była planowana w listopadzie 2021 r., jednak ze względu na pandemię COVID-19 została przesunięta na rok 2022.

Organizatorem wydarzenia była katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jak również Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia Pomorska w Słupsku oraz Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie.

Jednym z prelegentów, a jednocześnie uczestnikiem konferencji był Zastępca Komendanta Placówki SG w Zakopanem. Kpt. SG Paweł Wolak wygłosił wykład przedstawiający zagrożenia w służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Zakopanem oraz specyfikę działania Straży Granicznej na południowym odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacji.  

Głównym celem konferencji było przedyskutowanie problematyki, wymiana poglądów oraz nawiązanie i umocnienie współpracy.

  • „10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy”
    „10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy”

  • „10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy”
    „10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał – Problematyka – Perspektywy”

 

do góry