Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Odprawa kadry kierowniczej KaOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa kadry kierowniczej KaOSG

Justyna Drożdż
23.06.2022

W dniach 21-22 czerwca odbyła się odprawa z udziałem kadry kierowniczej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawicieli Wydziału Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych SG, a także związków zawodowych pracowników KaOSG.

  • Odprawa kadry kierowniczej KaOSG
    Odprawa kadry kierowniczej KaOSG

Odprawie przewodniczył Komendant KaOSG – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga. Spotkanie odbyło się w Krakowie-Balicach oraz Zakopanem. Podsumowano działalność KaOSG, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych  w związku z  pandemią COVID-19, sytuacją na granicy z Białorusią oraz wojną w Ukrainie.

Poza przedstawieniem istotnych informacji statystyczno-analitycznych, skupiono się na przeanalizowaniu aktualnych zagrożeń migracyjnych oraz omówiono istotne dla Oddziału zagadnienia, w tym kadrowe i logistyczne. W trakcie odprawy poruszano również tematykę zaangażowania funkcjonariuszy KaOSG w misje zagraniczne oraz wsparcie działań na wschodniej granicy RP.

  • Odprawa kadry kierowniczej KaOSG
    Odprawa kadry kierowniczej KaOSG

Zagadnienia związane z działalnością służbową przedstawili również komendanci placówek w Krakowie - Balicach, Krakowie, Zakopanem, Kielcach oraz Tarnowie. Swoje stanowisko zaprezentowała także przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP w KaOSG, która przybliżyła zgromadzonym działalność Związku oraz Komisji Socjalnej w omawianym okresie.

Po podsumowaniu osiągnięć KaOSG oraz omówieniu spraw bieżących, kierownictwo Oddziału przedstawiło przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie. Dyskutowano także nad rozwiązaniami dotyczącymi przedstawionych zagadnień.

Wizyta w Krakowie-Balicach była doskonałą okazją do zapoznania się z elementami infrastruktury lotniska, w tym 8. Bazy Lotnictwa Transportowego im., płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego oraz lotniczego przejścia granicznego w Krakowie-Balicach.

  • Odprawa kadry kierowniczej KaOSG
    Odprawa kadry kierowniczej KaOSG

 

 

do góry