Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Skontrolowano legalność zatrudnienia 80 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Justyna Drożdż
03.08.2022

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem zakończyli dwie kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jedna została przeprowadzona w agencji pracy z powiatu wielickiego, natomiast druga w firmie transportowej z powiatu nowotarskiego.

Łącznie skontrolowano zatrudnienie 80 cudzoziemców. W obydwu przypadkach stwierdzono naruszenie zatrudnienia cudzoziemców m. in. obywateli Nepalu, Pakistanu, Rosji, czy też Białorusi.

W toku kontroli ujawniono 2 nielegalnie pracujących cudzoziemców, 26 przypadków nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom, a także 40 przypadków niedopełnienia obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych organów w kwestii podjęcia, czy też niepodjęcia pracy przez obcokrajowców.

Wobec kontrolowanych pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniali cudzoziemców zostaną skierowane wnioski do sądów za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  • Skontrolowano legalność zatrudnienia 80 cudzoziemców
    Skontrolowano legalność zatrudnienia 80 cudzoziemców

do góry