Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Prawie 100 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w Świętokrzyskiem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Prawie 100 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w Świętokrzyskiem

Dorota Kądziołka
24.01.2023

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w jednej z agencji pracy tymczasowej, działającej na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto 305 cudzoziemców. W wyniku dokonanych czynności ustalono, że prezes firmy powierzył nielegalne wykonywanie pracy 98 cudzoziemcom. Tym samym popełnił wykroczenie z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto pracodawca nie powiadomił w ustawowym terminie Wojewody Świętokrzyskiego o niepodjęciu pracy przez 30 cudzoziemców w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. Tym samym nie dopełnił obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z czym popełnił wykroczenie określone w art. 120 ust. 6 powyższej ustawy.

Pracodawcy, który nielegalnie zatrudnia cudzoziemców oraz nie dopełnia obowiązków informacyjnych, grozi kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Odpowiedzialności podlegają również nielegalnie wykonujący pracę cudzoziemcy.

  • Prawie 100 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w Świętokrzyskiem Prawie 100 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w Świętokrzyskiem
    Prawie 100 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych w Świętokrzyskiem
do góry