Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Odprawa kadry kierowniczej KaOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa kadry kierowniczej KaOSG

Tomasz Jarosz

W Placówce Straży Granicznej w Zakopanem odbyła się odprawa kadry kierowniczej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W spotkaniu wziął udział również Wojewoda Małopolski.

Odprawie przewodniczył Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga. Obecny również był Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który został zaproszony przez Komendanta KaOSG.

Poza podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w roku 2022 oraz omówieniem spraw bieżących, kierownictwo oddziału wstępnie przedstawiło przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2023 roku.

Bezpośrednio po wystąpieniach kierowników komórek organizacyjnych oddziału, głos zabrali komendanci placówek w Krakowie - Balicach, Krakowie, Zakopanem, Kielcach oraz Tarnowie.

Wojewoda podziękował kadrze kierowniczej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej za skuteczną realizację zadań oraz bardzo dobrą współpracę z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. Docenił także realizację przez KaOSG zadań reprezentacyjnych w Małopolsce.

W swoim wystąpieniu Wojewoda podkreślił również zaangażowanie funkcjonariuszy w zadania polegające na wspieraniu innych oddziałów Straży Granicznej, w szczególności usytuowanych na wschodniej granicy Polski, w realizacji ustawowych zadań SG.

Złożył również wszystkim funkcjonariuszom oddziału życzenia satysfakcji z dobrze wykonywanej służby Ojczyźnie.

do góry