Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin - Fundusz socjalny emerytów i rencistów SG -

Nawigacja

Fundusz socjalny emerytów i rencistów SG

Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Krystian Koziołek
13.06.2018

do góry