Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin. - Fundusz socjalny emerytów i rencistów SG -

Nawigacja

Fundusz socjalny emerytów i rencistów SG

do góry