Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii

Justyna Drożdż
09.08.2018

We wtorek wieczorem funkcjonariusze PSG w Tarnowie zatrzymali w Olkuszu ob. Armenii. Cudzoziemiec posiadał przy sobie wyroby akcyzowe bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Mężczyzna został zatrzymany w związku z przechowywaniem wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy skarbowej w miejscu zamieszkania. W toku czynności ujawniono 2 360 sztuk papierosów, bez znaków polskiej akcyzy skarbowej o szacunkowej wartości 1 623,56 zł, (kwota uszczuplenia w podatku akcyzowym 2 018,00 zł.). W mieszkaniu Armeńczyka zabezpieczono również  76 litrów bezbarwnej cieczy o wyczuwalnej woni alkoholu (prawdopodobnie spirytus), która przechowywana była w plastikowych butelkach.

W związku z powyższym wszczęto dochodzenie w sprawie z art. 65 § 4 KKS. Podejrzany o przechowywanie nielegalnych wyrobów akcyzowych Armeńczyk, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W związku z powyższym, sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego w Olkuszu. Cudzoziemcowi grozi wysoka kara grzywny.

Ujawnione wyroby tytoniowe oraz butelki z bezbarwną cieczą zdeponowano w PSG Tarnów, celem późniejszego przekazania do właściwego organu finansowego.

 

  • Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii
    Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii
  • Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii
    Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii
  • Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii
    Wyroby bez polskich znaków akcyzy skarbowej u ob. Armenii

do góry