Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Ob. Ukrainy nie podjął zatrudnienia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ob. Ukrainy nie podjął zatrudnienia

Justyna Drożdż
10.08.2018

W środę wieczorem funkcjonariusze PSG w Kielcach, prowadzili działania skierowane na zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Przystąpili do kontroli autobusu rejsowego relacji międzynarodowej, gdzie po dokonaniu kontroli legalności pobytu znajdujących się w nim cudzoziemców, zatrzymali ob. Ukrainy.

49-letni mężczyzna ostatni raz przekroczył granicę pod koniec czerwca br. przez PG w Budomierzu. Cudzoziemiec, jako dokument uzupełniający przedstawił oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pomocniczego robotnika polowego, wystawione przez jedną z firm z powiatu inowrocławskiego. Ob. Ukrainy wjeżdżając do Polski okazał wspomniane wyżej oświadczenie, ale po przybyciu na terytorium RP nie stawił się do wskazanego w oświadczeniu pracodawcy, jak również nie podjął z nim żadnego kontaktu. Mężczyznę zatrzymano na podstawie art. 394 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,  w związku art. 302 ust.1 pkt 15 ww. ustawy (cel i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium RP są niezgodne z deklarowanymi).

W związku z powyższym, Komendant PSG w Kielcach, wydał wobec ob. Ukrainy decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, z sześciomiesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

 

  • Ob. Ukrainy nie podjął zatrudnienia
    Ob. Ukrainy nie podjął zatrudnienia
  • Ob. Ukrainy nie podjął zatrudnienia
    Ob. Ukrainy nie podjął zatrudnienia

 

 

do góry