Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Zebrano 65 litrów krwi podczas zbiórki "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zebrano 65 litrów krwi podczas zbiórki "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"

Justyna Drożdż
10.01.2020

Klub Honorowych Dawców Krwi, działający przy Placówce Straży Granicznej w Zakopanem wspólnie z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Oddział w Zakopanem, zorganizował szereg zbiórek krwi w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza krew-Nasza Ojczyzna”.

Zakopiański Klub objął swoim patronatem zbiórki organizowane w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, Liceum Ogólnokształcącym w Zakopanem oraz podczas Memoriału pamięci Grzegorza Wesołowskiego w Lipnicy Wielkiej.

Dawcami honorowymi byli głównie uczniowie oraz funkcjonariusze i pracownicy Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. Podczas zbiórek zorganizowanych od października do grudnia ubiegłego roku zebrano łącznie 65 litrów życiodajnego płynu.

Wszystkim dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowania, jednocześnie prosząc o uczestnictwo w kolejnych zbiórkach krwi.

  • "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"
    "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"

  • "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"
    "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"

  • "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"
    "Nasza Krew, Nasza Ojczyzna"

do góry