Straż Graniczna Karpacki Oddział Straży Granicznej
Przebywali nielegalnie na terytorium RP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przebywali nielegalnie na terytorium RP

Tomasz Jarosz

16 stycznia 2023 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec trzech obywateli Mołdawii. W wyniku prowadzonych czynności stwierdzono, że jeden z cudzoziemców przebywa legalnie, natomiast dwóch pozostałych nie spełnia warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Ustalono, że do Strefy Schengen wjechali w dniu 17.10.2022 r. przez węgierskie przejście graniczne, po czym udali się do Republiki Litewskiej, gdzie przebywali nieprzerwanie do dnia 15.01.2023 r. i w tym samym dniu z Republiki Litewskiej wjechali na terytorium Polski. Ostatni dzień ich legalnego pobytu to 14.01.2023 r., zatem cudzoziemcy przekroczyli dopuszczalny okres pobytu w strefie Schengen, a ponadto wbrew przepisom przekroczyli granicę litewsko-polską.

Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec dwóch obywateli Mołdawii decyzje, w których zobowiązał cudzoziemców do powrotu w terminie 20 dni od chwili otrzymania decyzji oraz określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

Ponadto, wobec cudzoziemców został zastosowany środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia za przekroczenie granicy wbrew przepisom z Litwy do Polski oraz za przebywanie na terytorium RP bez tytułu prawnego.

do góry